Công Ty Cổ Phần Inox Diệu Thịnh

Lô G02, ĐT 823B, Cụm Công Nghiệp Đức Thuận, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
越南 越南

材料回收设施业务详情

回收废料类型
金属
运营时间
周一至周六: 08:00~17:00

回收厂业务详情

金属
接收废料:
黑色金属
再生产品:
最后更新
2022年12月8日